Rådmannen vil flytte ungdomhuset Midtgard hit

Den nedlagte tannklinikken i Langbakken 37 er best egnet av kommunens lokaler til å huse ungdomshuset Midtgard, mener rådmannen.