Milliardinvestering innvies i september: – Ås får alt nødvendig utstyr et dyresykehus kan ha

I september åpner Norges største og mest moderne dyresykehus på Ås, som en del av Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet.