Statsbudsjettet: NMBU får 1,2 mrd til inventar og utstyr til det nye veterinærbygget

I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen er det satt av 1,2 milliarder kroner til innredning og brukerutstyr til det nye veterinærbygget på NMBU.