Rektorer i Ås: – Uakseptabelt med trusler

Politiet har gått ut med en bekymringsmelding om at ungdom i Follo bruker sosiale medier til å true hverandre med vold. Rektorene ved videregående og ungdomsskolene i Ås sier at de tar trusler svært alvorlig.