Akari, Ina og Tuva vil ha med Åsfolk i kampen mot atomvåpen

- Engasjement på grasrotnivå er viktig for å skape endring. Norge må slutte seg til FN sitt forbud mot atomvåpen, sier Akira Izumi Kvamme i Nei til Atomvåpen som starter opp lokallag i Ås.