Ås blir bedt om å bosette 20 flyktninger. Sier nei til å ta imot flere enn 10

Altfor dårlig mener SV og MDG. Rasjonelt mener Høyre.