Ås kan få hall til 127 millioner med anlegg for både friidrett og turn

Rådmannen vil legge 65 millioner kroner til ny idrettshall med både turnhall og løpebane ved Ås vgs. inn i budsjettet for 2019.