Barna kom med sine forslag for et mer miljøvennlig Ås

Mindre bilkjøring og slutt på kasting av spiselig mat var blant hovedpunktene barna mener vil føre til mindre klimagassutslipp i Ås.