Høyre snur i D6-saken og inngår allianse med SP, MDG, SV, KrF og Rødt: Sånn skal de hindre at kulturhuset blir revet

En uvanlig politisk allianse i kommunestyret går inn for å bygge Åsgård skole som 4-parallell og bevaring av D6.