Naboene fortsatt ikke fornøyde med planene for Maxbotomta:- Politikerne ser ikke konsekvensene

Politikerne reduserer høyden på flere av de fremtidige blokkene på Maxbotomta i Ås, men naboene mener fortsatt at sterkere reduksjoner må til.