Vedtok budsjett uten eiendomsskatt i Ås

Rødt, SV, MDG og Senterpartiet fremmet forslag om å innføre eiendomsskatt på bolig i Ås kommune, men flertallet ville det ikke slik.