Fylket ber om vern av Tandberggården men kom ikke med innsigelser til sentrumsplanen

Fylkesrådmannen fikk ikke gjennomslag for innsigelser om strengere kulturminnevern i den nye sentrumsplanen i Ås.