La fram planer for 340 nye leiligheter i Langbakken

Av

I områdereguleringsplanen for Ås sentralområde, er Langbakken avsatt til boliger. Nå legges det frem en plan for 340 leiligheter her.