Nå skal sentrumsplanen vedtas. Disse valgene skal politikerne ta

Utredninger, undersøkelser, medvirkningsmøter og høringer er unnagjort. I løpet av oktober skal sentrumsplanen vedtas.