Studentsamfunnet i Ås erklærer klimakrise, men beholder kjøtt på menyen

Generalforsamlingen har bestemt at Samfunnet i Ås skjerper miljøprofilen, men å ta fjerne kjøttet ble et skritt for langt.