Brage (11) mestret hinderløypa under sykkeldagen

Kommunens gå- og sykkeldag trakk mange til Ås sentrum.