Nå skal syklistene i Ås telles

En ny tellemaskin skal registrere antall gående og syklende på gang- og sykkelveien mellom Åsgård og Rådhusplassen.