Stifter organisasjon for syklister i Ås: – Vi ønsker at flest mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen

Syklistenes Landsforening stifter nytt lokallag i Ås.