Aksjonsgruppe: – Ås trenger videoovervåking og sykkelhotell

Øyvind Lyshaug stiftet aksjonsgruppa mot sykkeltyveri i Ås. Han mener videoovervåking og sykkelhotell må til for å bekjempe alle sykkeltyveriene.