Sterk passasjervekst for lokaltoget

Lokaltoget L21 som stopper på Ås stasjon opplevde en eksplosiv passasjervekst i 2019.