Vurderer å lysregulere denne overgangen i Ås sentrum etter flere ulykker

Statens vegvesen jobber med trafikksikkerhetstiltak for overgangen ved Ås videregående skole.