Ås ungdomsråd samler ungdom fra hele Follo for å motvirke radikalisering og utenforskap

Ungdom fra Ås leder an i arbeidet mot utenforskap og radikalisering.