Ås ungdomssenter hjelper ungdom med store adferdsprobleme: – Nå brukes det mye mindre tvang enn før

HJELPER UNGDOM: Ås Ungdomssenter drives av det statlige barnevernet Bufetat og tilbyr behandling av ungdom mellom 14 og 18 år med alvorlige adferdsproblemer. Leder Claes Høyland sier at senteret oppnår gode resultater.

HJELPER UNGDOM: Ås Ungdomssenter drives av det statlige barnevernet Bufetat og tilbyr behandling av ungdom mellom 14 og 18 år med alvorlige adferdsproblemer. Leder Claes Høyland sier at senteret oppnår gode resultater. Foto:

Ås ungdomssenter hjelper ungdom med store adferdsproblemer til å leve vanlige liv. Bruken av tvang har gått betraktelig ned de siste årene.

DEL

– Flere av ungdommene som kommer hit har hatt problemer med rus, kriminalitet eller vold. Målet er at de skal kunne flytte hjem igjen og fungere godt i nærmiljøet og på skole eller jobb, sier Claes Høyland som leder Ås ungdomssenter til Ås Avis.

Institusjonen som holder til i Solfallsveien har åtte plasser for ungdom mellom 14 og 18 år med alvorlige adferdsproblemer. Det er det statlige barnevernet under Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som drifter senteret.

Claes Høyland har ledet ungdomssenteret i Ås siden oppstarten for 14 år siden. Han sier at ungdomssenteret oppnår gode resultater, nemlig at ungdommene som behandles der kan flytte hjem igjen.

– Oppholdet hos oss er egentlig en gradvis hjemflytting. Målet er at ungdommen skal kunne flytte hjem og fungere godt i nærmiljøet og på skole eller i jobb. Vi jobber etter MultifunC-modellen som er en multisystemisk behandling. Vi jobber både med ungdommen og familien, både når ungdommen bor her og i periode etterpå.

– Siden oppstarten har vi opplevd svært få konflikter med nærmiljøet. Vi har et godt samarbeid med de lokale skolene i Ås og de videregående skolene i Follo. Både den interne gjennomgangen i Bufetat og eksterne revisjoner fra fylkesmannen viser at vi oppnår gode resultater, sier Høyland.

Todelt behandling

Behandlingstiden er på rundt ett år. Høyland sier at behandlingen er todelt, men en halvdel på institusjonen i Ås og den andre halvdelen hjemme.

– Vi deler opp arbeidet i flere team. Utredningsteamet kartlegger behov og gir psykolog bistand nå det er nødvendig. Pedagogisk team jobber opp mot skolen. Familieteamet jobber opp mot familien og miljøteamet jobber med ungdommen når de er her.

– Når målene som er satt for ungdommen er nådd kan de flytte hjem, det tar som regel rundt seks måneder. Da begynner andre del av behandlingen med tett oppfølging hjemme. Samtidig som ungdommen bor på ungdomssenteret jobber vi med foreldrene for å bedre foreldreferdighetene.

– Medvirkning er en sentral del av opplegget. Ungdommen skal være med å sette målene. Hver uke er det et møte mellom ungdommen og ansatte på ungdomssenteret der vi evaluerer hvordan uka har gått, om målene ble nådd og hvilke mål som skal settes for neste uke. Det er viktig at målene alltid er oppnåelige, sier han.

SINNEMESTRING: I spesialrommet "Art" jobber ungdommene og terapeutene med sinnemestring og følelser, forteller Claes Høyland.

SINNEMESTRING: I spesialrommet "Art" jobber ungdommene og terapeutene med sinnemestring og følelser, forteller Claes Høyland. Foto:

Mindre tvang

De siste årene har det vært et økende fokus på bruk av tvang i både barnevern og psykiatri. I mediene har det blitt publisert flere kritiske reportasjer. Claes Høyland forteller at de på Ås ungdomssenter har jobbet systematisk med å redusere tvangsbruken.

– De siste årene har det vært et økt fokus på bruk av tvang. Hos oss har alle ansatte grundig opplæring i rettighetsforskriften som omhandler rettigheter og plikter for både brukere og ansatte. Vi skal unngå å bruke tvang der det ikke er nødvendig og respektere ungdommenes rettigheter. Samtidig har vi også et omsorgsansvar for dem som bor her og en plikt til å gripe inn for å hindre at en ungdom skader seg selv eller andre. Det handler om å finne den riktige balansen og det synes jeg vi har lyktes med.

– Av tvangsprotokollene som føres kan vi se at bruken av tvang har gått ned betraktelig de siste årene. Den utviklingen er vi veldig fornøyde med, sier Høyland.

Tid til å være ungdom

På ungdomssenteret er det godt planlagte dager med struktur og timeplaner. Men Claes Høyland sier at ungdommene også får tid og frihet til og «bare være ungdom» også.

– Vi er opptatt av struktur og at ungdommene skal ha forutsigbarhet i hverdagen. Det er viktig at ungdommene møter annen ungdom som ikke har adferdsproblemer, derfor er avgjørende at de får gå mest mulig normalt på skolen så langt deres situasjon tillater det.

– I begynnelsen er det en del kontroll med hvem de får besøke eller ha besøk av. Gjerne kan det være med en fra teamet her når ungdommen er på besøk hos andre i den første tiden. Det er fordi vi ikke ønsker at ungdommen skal være samme med andre som kan forsterke en negativ adferd. Etter hvert kan det fort bli slik at ungdommen kan være på besøk hos andre på egen hånd hele ettermiddagen.

– De som bor her skal også ha tid til å bare være ungdom, slik at de kan gjøre ingenting eller spille PlayStation om de ønsker. Vi har også en sandvolleyballbane og vi prøver benytte oss av tilbud og muligheter i nærmiljøet her i Ås, sier han.

Tilpasset behandling

Claes Høyland har lang erfaring fra barnevernsarbeid. Han mener en del ting har blitt bedre siden han begynte.

– Tidligere har jeg jobbet med barnevern i Oslo. Jeg vil si at det er har vært en betydelig utvikling innen måten vi jobber med ungdom med adferdsproblemer. Spesielt overgangen til det kunnskapsbaserte barnevernet, med forskningsbaserte metoder og det som kalles traumesensitivt barnevern med hovedfokus på å forstå ungdommen og at alle har forskjellige behov. Vi jobber også bedre nå med å være i forkant av situasjonen der noen kan bli aggressive. Slik kan vi unngå mange konflikter, sier han.

Artikkeltags