Fylkestinget som flertallet vil oppløse ble åpnet i festsalen på NMBU

Agrarmetropolen Ås og festsalen på NMBU var bakteppe da det første, og kanskje siste fylkestinget i Viken tiltrådte.