Flere vil at det skal bli vanskeligere å få asyl i Norge

Av

... men samtidig er nordmenn mindre skeptisk til innvandrere som allerede er her.