Torsdag ettermiddag gikk statsminister og partileder i Høyre, Erna Solberg, opp på talerstolen på Høyres landsmøte. Der brukte hun talen både på å se tilbake på de tre og et halvt årene Høyre har styrt Norge sammen med Fremskrittspartiet, men også store deler av talen til å se framover.

Der børstet statsministeren støv av Arbeiderpartiets gamle slagord «arbeid til alle».

– Vi må skape nok nye jobber. Og for å betale for velferden må de skapes i privat sektor.  Det er den største utfordringen og det viktigste Høyre vil prioritere fremover, sa Solberg.

Ytterlige skattekutt

Statsministeren brukte store deler av talen sin til å legge vekt på hvordan Høyre ville bedre konkurransevilkårene for norske bedrifter i årene som kommer.

– Billedlig kan vi si at kostnader, skatter og avgifter gjør at norske bedrifter starter ti meter bak sine konkurrenter når startskuddet går. Kompetanse, dyktighet og godt samarbeid gjør at mange likevel kommer først i mål. Vi har sett venstresidens forslag til partiprogrammer. Tanken ser ut til å være at 12 meter bak fra start går nok også bra, sa hun fra talerstolen.

Statsministeren gjentok løftene om at Høyre vil fortsette å kutte skattene i årene som kommer og satse mer på utdanning, forskning og innovasjon.

I talen sin brukte Erna Solberg ordet «moderat» om skattekuttene som skal komme de neste årene, i likhet med programkomiteen i partiet. Men en rekke partilag har ønsket å stryke nettopp ordet «moderat». I redaksjonskomiteen har mange lagt opp til at Høyre skal gå til valg på «lavere skatter og avgifter», ikke «moderate skattelettelser».

Spark til opposisjonen

Statsministeren kom også med flere stikk til opposisjonspartiene som hun mener ikke er villige til å ta inn over seg de endringene Norge må gjennom i årene som kommer.

– Venstresiden preges av to ledende partier med et vanskelig forhold til endringer. Ett som ikke helt vet hva det vil. Og ett som ikke vil noen ting, sa statsministeren med tydelig adresse til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, før hun la til:

– På en måte er det forståelig. Endringer skaper usikkerhet. Og det er selvfølgelig fristende for politikere å spille på usikkerhet.

Tre lederprinsipper

Statsministeren kom med tre prinsipper hun mener det er viktig å følge når Norge skal inn i en periode med tøffe utslippskutt, mer digitalisering og lavere oljeproduksjon: Tydelig lederskap, treffsikre virkemidler og være tro mot verdiene vi bygger samfunnet på.

– Både bedrifter og enkeltmennesker som trenger det, skal få hjelp «over kneika». Vi skal omstille oss, men vi skal samtidig bevare små forskjeller og et inkluderende samfunn, sa Solberg fra talerstolen. (ANB)