Maske er milliard-bedriften på Vinterbro du sannsynligvis aldri har hørt om

På 2000-tallet begynte det å gå dårlig for familiebedriften Maske på Vinterbro. Så kom nye krefter inn på eiersiden. Driften ble endret. Siden har ikke 160-åringen sett seg tilbake. Nå selger de forbruksmateriell for nær 1 milliard kroner.