Tenk deg om før du samtykker til midlertidig førerkortbeslag

Av

Mange er ikke klar over at politiets saksbehandlingstid kan bli vesentlig kortere dersom du nekter å samtykke til at førerkortet inndras.