11-åringene til Ås halte i land seieren mot Oppegård