Gir grønt lys for 140 nye boliger her. Utbygger vil bygge 200. – Dette er et av de best egnede områdene i Ås sentrum

I forslaget til sentrumsplan åpnes det for å bygge rundt 140 boliger i deler av Sagaveien og Moerveien i Ås. Utbyggerne ønsker å kunne bygge enda flere.