Planer om 367 nye boliger i Grenseveien/Myrfaret ut på høring

Av

Planforslaget der Selvaag Bolig har planer om å bygge 367 boliger på det som i dag er næringsområde, sendes ut på høring.