Kommunen vil godta bygging av flere boliger på Kjølstadhøgda

Av