Dette huset på Vinterbro ble solgt for 10,5 millioner. Se alle eiendommene som ble omsatt i Ås kommune i september

Av

Disse eiendommmene ble omsatt i Ås fra 30.08. 2019 til 26.09. 2019.