Denne gården ved E6 i Ås er solgt for 16 millioner

Støkken vestre ligger klint opptil E6 like ved kommunegrensen mellom Ås og Vestby. For de forbikjørende er det nok baksiden av låven som er mest kjent – den har i mange år vært prydet med forskjellige reklameplakater.