Samskipnaden i Ås kan skilte med best dekning av studentboliger i landet – har likevel over 500 i boligkø

I Ås får over 32 prosent tilbud om studentbolig. Til sammenligning er Østfold dårligst med 10,66 prosent. På tross av at Ås er best i landet, står flere hundre i boligkø.