ÅS: Det er brudd i jordbruksforhandlingene mellom landbruksorganisasjonene og staten. Det var en kampvillig gjeng Follo-bønder som tok oppstilling utenfor rådhuset i Ås mandag morgen for å overlevere en appell til ordfører Johan Alnes, med klare beskjeder videre til regjeringen Stoltenberg inne i Oslo.

- Bøndene føler seg bondefanget, begynte leder i Ås landbrukslag, Kari Wetlesen, og viste til frustrasjon over at matproduksjon ikke verdsettes høyere.

Under 200.000

Årsverket for en Follo-bonde ligger på under 200.000 kroner, mot et gjennomsnitt på mellom 460.- og 470.000 kroner ellers i samfunnet. Dette er tall etter de 13.000 kronene som landbruks- og matminister Lars Peder Brekk la på bordet før forhandlingene brøt sammen.

- Stoltenberg har ikke stått for det som ble lagt fram i Landbruksmeldingen for bare noen måneder siden. Hvorfor er bøndene utelatt i solidaritetssamfunnet, spurte Wetlesen.

Ordfører Johan Alnes uttrykte sympati med bøndenes sak, men minnet om at det ikke er lett for lokale og få gjennomslag på den sentrale arena.

2 av 3 gårder lagt ned

- De siste 20 årene har 2 av 3 gårdsbruk i Follo blitt lagt ned. Det er få unge som vil overta og drive gård i Follo. Da hjelper det ikke at inntektsgapet mellom bøndene og resten av befolkningen øker, sier Jon Hamre, leder i Enebakk landbrukslag, som hadde tatt turen til Ås sammen med nestleder Jon Gunnar Weng og til sammen 40 bønder og traktorer.

- Det er stor frustrasjon blant bøndene i forhold til inntekt. Familier holder stumpene sammen ved å drive på dugnad. Men vi reagerer sterkt på arrogansen til landbruksminister Lars Peder Brekk, sier Hamre.

- Regjeringen har signalisert at de vil satse på landbruket og matproduksjon. Vi trodde på et løft i økonomien for bøndene. Brekk kalte tilbudet for historisk bra, men det er historisk dårlig, er deres dom.

De sier Brekk har ertet på seg hele bondenæringa og viser til at dette er første gang på flere tiår at det er brudd i forhandlingene.

Bruker lite på mat

- Da jeg ble født i 1959 brukte en familie rundt 40 % av inntekten sin på mat, i dag er tallet 11 %, sa bonde Svein Stubberud fra Vestby. Vi må ikke glemme at vi lever av mat. Bøndene har løpt fortere og fortere, men tjener ikke mer.

Han minner om at på toppen sitter tre familier som har gjort seg til milliardærer på matproduksjon.

- De har frekkhetens nådegave og skylder på bøndene, sier en oppgitt Stubberud.