ÅS: På Åsgård Skole finner vi den fire år gamle Border Collien Beauty. Hun er ikke er helt som andre hunder. Hun er utdannet terapihund og kan hjelpe barn med å slappe av i lesesituasjonen.

Adrian Kristiansen (10) og Jens Rasmus Bjørnereim (10) går begge i 5.klasse på Åsgård skole. De er med i leseprosjektet, og synes det er hyggelig å klappe og lese for Beauty.

- Jeg synes jeg det er trygt å lese for hunden, og jeg får mer flyt på lesingen, forteller Jens Rasmus. Hunden ligger ved siden av dem i leseøkten.

- Jeg var litt redd henne i starten, men nå synes jeg det er hyggelig å lese for henne og hun retter ikke på meg, forteller Adrian.

Kristine Mo Eikesdal (10) har rett og slett bare trent seg på å bli mindre redd hunder og har hatt stor glede av å være sammen med lesehunden.

- Elevene lærer også å få et naturlig forhold til hunder, og hvordan de skal håndteres, forteller eier og terapihundefører Anne Marit Stakkestad.

Spesialtrent

Anne Marit Stakkestad er spesialtrenet i samhandling mellom mennesker og dyr, og har vært innleid på Ås Bibliotek, Åsgård skole og snart står Nordby Bibliotek for tur.

Beauty har blitt skolert på ulike steder blant annet Norske Terapihundskolen og Svenska Terapihundskolan. Hun har fullført både mentale og praktiske prøver, og er nå diplomert terapihund, mens lesehundseksamen blir tatt i Sverige i slutten av juni.

– Det betyr at hun er trent opp til å bli brukt som en pedagogisk ressurs i skolen, forklarer Stakkestad, og kikker på Beauty som har lagt seg pent ned på golvet.

- Hunden ligger ved siden av eleven når de leser, eller legger hodet i fanget. Kroppskontakt med hunden skaper en trygg lesesituasjon. Hjertet slår saktere, blodtrykket synker og barnet kjenner seg rolig forklarer Stakkestad.

Hun forteller at alle hunderaser kan brukes, men at førerorienterte raser er en fordel. Det vil si at hunden er flink til å samarbeide.

Etter leseøkten vanker det vann og godbiter på Beauty.

- Sitt, give me five, sier Ingun. Og Beauty slår begge labbene i hendene til Ingun. Godbit er belønning. Til og med å spille død er ikke noe problem for lesehunden.

- Hands Up pang! Beauty faller”død” om til stor glede og latter fra elevene.

- Det at de kan gjøre triks og kose med hunden etterpå skaper et morsomt forhold og nært forhold, sier Stakkestad.

Gir leseglede

Ifølge Ingun Kjøstolfsen, spesialpedagog og ansvarlig for prosjektet, er lesehunder blitt brukt en god stund her i Norge. Det første prosjektet i Norge var på Åsgård skole i 2008. Det viste seg å være et godt og populært supplement til den ordinære leseopplæringen ved skolen.

- Lesehunden gjorde interessen, gleden og motivasjonen til å lese bedre hos barna. Elevene i prosjektet har veldig godt utbytte av det. Derfor kjøpte vi fire timer i tillegg til den ene vi fikk fra Ås bibliotek. Det er klart vi kunne ønske oss mer, men kommuneøkonomien setter en stopper for det. Fem ganger er jo bedre en ingenting, avslutter Ingun Kjøstolfsen.