Brønnerud-elever vil ha slutt på parkeringskaos på skolen. - Det er utrygt for elevene når de leveres og hentes

Elever og lærere på Brønnerud skole i Ås opplever trafikksituasjonen rundt skolen som uoversiktlige og utrygg.