Ås endres nå - flere har hendene på rattet 

Av
DEL

Meninger– Vi jobber på spreng for å bli ferdig med områdereguleringsplanen, sier Ellen Grepperud, plansjef og virksomhetsleder for samfunnsutvikling i Ås kommune.

Det sentrale Ås skal fortettes og endres for alltid. I Ås Avis og Østlandets Blad forsikrer Grepperud at et eget Kvalitetsprogram skal garantere kommunens egne ambisjoner for kvalitet og miljø, og påvirke private utbyggere til å sikre slike verdier.

Spørsmålet er om dette er nok til å “ivareta og utvikle de særpreg og fortrinn som finnes i det sentrale Ås i dag”, som Grepperud selv formulerer målet.

Da kan det være grunn til å minne om at kommunen og utviklerne som nå kjøper opp boliger i sentrum ikke på egen hånd bestemmer hva som skal skje med sentrumsområdene i Ås. De står ikke fritt, selv etter at de har valgt å se bort fra den kulturhistorisk analysen av Ås som kommunen selv bestilte, og som gikk imot hus med tre etasjer og flere der de nå planlegges.

Fortettingen som Ås kommune jobber på spreng med er en del av den store Areal- og transportplanen for hele Akershus (og Oslo) som trådte i kraft 1. januar 2016. For øvrig en plan Ellen Grepperud var daglig leder for frem til den ble vedtatt rett før jul i 2015.

Akkurat nå er retningslinjer for denne planen, når det gjelder nettopp det å ivareta gjenkjennelse, identitet og et trivelig bo- og sentrumsmiljø, sendt ut på høring. Dette er regler Ås og samtlige øvrige kommuner i Akershus må rette seg etter, om de blir vedtatt.

I ett sentralt punkt i retningslinjene heter det:

“Det forventes at kulturminner og kulturmiljøer som utgjør viktige historiske spor fra tettstedenes fremvekst, og som representerer stedets tidsdybde og utvikling, bevares og integreres i planleggingen slik at de kan bidra til identitet, opplevelse, attraksjon og variasjon. Det kan eksempelvis være bygninger og anlegg knyttet til jernbanestasjonene, forretningsgårder, boligbebyggelse, møller, meieri, skysstasjoner, brygger, hotell, serveringssteder, veifar og gamle strukturer, brygger, hager og parker, med mer.”

Forslaget til reguleringsplan slik det foreligger går inn for å erstatte bygninger og boligbebyggelse som nettopp utgjør viktige historiske spor fra fremveksten av Ås, med rader av hus på tre eller flere etasjer.

Dersom fylkeskommunen kommer til at Ås kommune ikke tar hensyn til eller bryter med disse felles retningslinjene kan dette bli gjenstand for behandling i fylkeskommunen, og eventuelt Kommunaldepartementet.

Den samme Areal- og transportplanen sier for øvrig at vekst i betydningen fortetting bør gå foran jordvern og regional grønnstruktur.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags