Utvikling av Ås sentralområdet

Dronebilde av Ås sentrum.

Dronebilde av Ås sentrum. Foto:

Av
DEL

MeningerSom tilhører på et møte om områdereguleringsplan for Ås sentralområde, er det visse refleksjoner man gjør seg. Det er ganske stor avstand i virkelighetsbeskrivelsen som planleggerne gir og det som er mulig i praksis og som gagner innbyggerne.

Etter min mening så starter prosessen i feil ende. Det er de styrende myndigheter, altså politikerne, som skal gi planleggerne signaler om hvordan sentrum skal se ut i framtiden. Tenker her på fortetting, høyde på blokker og hvilke serviceenheter som trengs. Det er ikke utbyggere og planleggere som skal bestemme dette.

Det andre som man kan forundres over, er hvorfor skal Ås kommune skal lide fordi Oslo kommune ikke vil flytte markagrensa eller fortette områder i Oslo og heller skyve problemene over på kommunene rundt. Her har kanskje ikke politikerne vært tøffe nok.

Så til et par enkeltsaker som har stor betydning for deler av området. Utbyggingen av Dyster/Eldor vil gi en formidabel trafikkøkning på Hogstvetveien. Løsningen som ble skissert her var en rundkjøring ved Ås videregående som visstnok skulle løse problemet. Trafikken fra Moerområdet skulle løses med to/tre underganger/broer over jernbanelinja, som skulle loses inn på Hogstvetveien. Brekkeveien legges nærmere jernbanen. Kan ikke se at dette løser trafikkproblemene, tvert imot.

Med de stor framtidige utbyggingsplanene på Dyster/Eldorområdet så bør det bygges en avlastningsvei til Kroerveien.

Er sterk i tvil om fylket vil oppruste Hogstvetveien (fylkesvei 55) slik kommunes planleggere vil. Det ble også nevnt at man vurderte å åpne Hogstvetbekken igjen. Som en av initiativtagerne og forslagsstiller til vedtaket i kommunestyret om å legge bekken i rør forbi bebyggelsen, så kan jeg berolige vedkommende planlegger med at det kommer aldri til å skje, at den sterkt forurensede bekken blir åpnet igjen. Man skal høre mye rart, før øra detter av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags