- En nedleggelse av Kroer skole ville svekke opplevelsen av tilhørighet til bygda

Skolestart Kroer Skole.

Skolestart Kroer Skole. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kroer Menighetsråd har mottatt og drøftet høringsnotatet fra Ås kommune angående Kroer skole, og går inn for videre full drift (rådmannens alternativ 3).

DEL

DebattSkolen er en meget viktig hjørnesten i bygda og utgjør sammen med Vellet og Kirken et godt fungerende lokalsamfunn.  Skolen gir bygda identitet og er et viktig kriterium for at folk ønsker å slå seg ned i Kroer.

Bakgrunn

Rådmannens forslag om nedleggelse/redusert drift baseres på at folketallet i Kroer vil halveres innen 2030.  Dette er så dramatisk og anses så usannsynlig at en aksjonsgruppe bestående av representanter for Kroer Vel, Kroer Skole FAU og Kroer Menighetsråd ba om et møte med administrasjonen for å få avklart bakgrunnen for en slik prognose.   I møtet bekreftet administrasjonen at de trodde på tallene i prognosen og at dette var en viktig premiss for forslaget.  Det ble også hevdet at folketallet i Kroer hadde vært synkende siden år 2000.  Vi har sjekket tallene fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) for samme tidsrom og de viser derimot en svakt økende tendens.  Kommunens prognosekurve fra 2016 til 2030, viste 1003 personer i 2018, mens SSBs statistikk viser 1143 i 2018.  Det beviser nok en gang at prognoser er usikre. 

Selv om det fra kommunes side ikke er planlagt noen feltutbygging i bygda i perioden, vil eksisterende hus stå der og et og annet nytt hus vil komme til.  Ås er et stort pressområde, og spås en kraftig vekst i folketallet.  Vi mener dette vil forplante seg til Kroer og holde husene bebodd, ikke minst ved at familier i etableringsfasen vil finne rimeligere og rommeligere livsvilkår i Kroer enn i Ås sentrum hvor presset vil være hardere og prisene høyere. Vi i Kroer vil ønske alle nye innbyggere hjertelig velkomne. Vi mener vi kan tilby attraktive oppvekstsvilkår som kommunen bør se verdien av å utvikle videre.

Vurdering

Takket være nylig oppussing og oppgradering, fremstår Kroer skole i dag som et vakkert funksjonelt anlegg.  Beliggenheten gir elevene meget gode muligheter for uteaktiviteter sommer som vinter.  Vi mener mindre enheter, som Kroer skole, har sine styrker både for elever og lærere.  I notatet fremføres det argumenter om at «en større arene kan ha positiv effekt for elevenes trivsel og motivasjon».  Det kan det sikkert, men vi mener at det like gjerne kan være motsatt.  Påstanden i høringsnotatet er for øvrig ikke begrunnet.

Kroer Menighetsråd har sett betydningen av et godt samarbeid mellom de forskjellige «institusjonene» i bygda: Skolen-Vellet-Kirken.  Vi har tatt initiativ til å fremme dette samarbeidet bl.a gjennom felles arrangementer.  Første praktiske resultat var KroerFestivalen 2017.  Uten skolen, vil mye av fundamentet falle bort.  Barnas felles tilhørighet til skolen i bygda, fungerer også som basis for andre felles aktiviteter så som f.eks. Kroer 4H og Kroer Triangelklubb (KFUK-KFUM) og for barnehagen. 

En nedleggelse av Kroer skole ville svekke opplevelsen av tilhørighet til bygda og vil være en negativ faktor når det gjelder å skape aktivitet og innhold som basis for trivsel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags