Ap vil ha en best mulig, ikke billigst mulig eldreomsorg

Edvin Søvik, 3. kandidat Ås Arbeiderparti

Edvin Søvik, 3. kandidat Ås Arbeiderparti Foto:

Av
DEL

MeningerArbeiderpartiet tror vi løser omsorgen i Ås best i fellesskap. Derfor sier vi nei til privatisering og kommersialisering av eldreomsorgen i Ås, slik Høyre og Frp går inn for.

Det skal være godt å bli gammel i Ås. De fleste eldre i Ås er spreke og aktive, og trenger ikke omsorg. Derfor skal vi legge til rette for aktiviteter, møteplasser, gode kulturtilbud, styrke foreningslivet og bygge ut flere seniorboliger. Det er også viktig å legge til rette for gode møteplasser mellom generasjonene.

 Dette er områder Arbeiderpartiet vil jobbe enda mer med i neste periode i Ås kommunestyre.

Det viktigste som lokalpolitiker er imidlertid å sørge for at de eldre som trenger omsorg, skal være trygge på at de får god kvalitet i tjenestene. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å styrke hjemmetjenestene, slik at folk kan bo hjemme så lenge de vil. Og vi vil bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, i takt med behovet.

Fysisk aktivitet og god og sunn mat er også viktige ingredienser i en god eldreomsorg.

Det samme er en heltidskultur i helse og omsorgstjenestene. Hele faste stillinger gir færre pleiere for de eldre å forholde seg til, og bedre kvalitet i omsorgen. I dag jobber bare 34,9 prosent av de ansatte i kommunal pleie og omsorg i Ås heltid. Arbeiderpartiet har som ambisjon å heve den andelen. Derfor har vi i denne perioden oppretta en kommunal vikarpool, hvor ansatte får hele faste stillinger som vikar.

Men dette er et arbeid vi må fortsette videre i åra som kommer, med «fullt trøkk».

Det Arbeiderpartiet imidlertid vil advare mot er å slippe til private kommersielle aktører i eldreomsorgen i Ås, slik høyresiden ønsker. I Ås Høyres partiprogram for 2019–2023 går de inn for privatisering av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien i Ås, og både Ås Høyre og Ås

Frp har krysset av for i NRKs valgtest at de ønsker at private selskaper bør få drifte eldreomsorg i Ås.

Arbeiderpartiet mener en privatisering av eldreomsorgen i Ås vil føre til svekka arbeidsforhold for dem som jobber i eldreomsorgen og dårligere omsorg for eldre. Vi mener penger som er avsatt til eldreomsorgen i Ås bør komme de eldre til gode, ikke gå til profitt og overskudd til store kommersielle aktører.

Derfor sier Arbeiderpartiet nei til kommersialisering og privatisering av omsorgen i Ås. Vi vil ha en best mulig, ikke billigst mulig omsorg. Det løser vi best i fellesskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags