Venstre feirer verdens miljødag – til fremtidig glede for oss alle

Olav Fjeld Kraugerud, 2.kandidat for Ås Venstre og Maria-Therese Jensen, 1.kandidat for Ås Venstre.

Olav Fjeld Kraugerud, 2.kandidat for Ås Venstre og Maria-Therese Jensen, 1.kandidat for Ås Venstre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI dag er ⅓ av villbiene utrydningstruet. Insektsdøden er en kritisk trussel, som vi alle kan bidra til å motvirke. Vi har nok i alle år tatt bier og pollinering og honning for gitt. Det bare er der, og honningen er i butikken. Har du sett i butikken at honningboksene fra
Honningcentralen ble mindre for et par år siden?

Det er fordi det ikke er nok honning lenger. Og biedøden har vært stor. Alle tegn tyder på at vi ikke lenger kan ta naturen for gitt. Vi politikerne må lage de store føringene, og du og jeg må etterleve og bidra der vi kan.

Hva kan vi bidra med i egen kommune og i egen hage, som miljøtiltak og for å styrke det biologiske mangfoldet? Jo, vi kan tilrettelegge for gode
leveområder for pollinatorer: Humler, bier, fluer og sommerfugler er noen eksempler. Vi kan la være å sprøyte med gift i hagen. Vi kan lage
(eller kjøpe) insekthotell og humlekasser.

Vi kan ha åpne vannføringer, som både øker biologisk mangfold, bygger opp vegetasjonen rundt oss, og forhindrer flom. Vi kan lage grønne tak, med busker og engplanter, og som også holder igjen regnvann. Derfor vil Ås Venstre at kommunens nye bygg skal ha slike «grønne tak», slik som store deler av de nye byggene ved NMBU har.

Regnbedd tar også imot nedbør, der hvor vannansamlingen er størst. Det forskes på NMBU hvilke planter vi har i vår norske natur som kan brukes i slike regnbedd. Ved at vi kobler kompetansen ved NMBU med vår kommunens behov kan vi bli en god bidragsyter og et utstillingsvindu for forskningen. Det må vi i Ås klare, og det skal vi i Venstre jobbe for.

Til det beste for naturen, og ved at vi tar i bruk forskning er det også gode muligheter for at vi blir en nasjonal kunnskapsleverandør,
og dermed skaper vi kunnskapsarbeidsplasser her i Ås. Det gir både nødvendige skatteinntekter, og muligheten for at flere kan både bo og
jobbe i kommunen, noe som bidrar både til et godt liv for den enkelte, og som gir mindre transportbehov og dermed er dette også godt for
miljøet.

Ås Venstre ønsker å hjelpe alle innbyggerne i Ås med å styrke det biologiske mangfoldet, så frem til midten av juni vil vi dele ut poser
med frø som er gode for bier og naturmangfoldet. Posen er både symbolikk på noe større, og et eksempel på at vi alle kan bidra, enten
om det er å plante litt der vi bor eller om det er å hindre forsøpling eller andre miljøbidrag. Tar vi vare på naturen tar vi også vare på
hverandres fremtid. Vi i Ås Venstre feirer verdens miljødag, til fremtidig glede for oss alle!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags