Mange handler i god tro når de mater rådyra i hagen

Tung snø og begrenset mattilgang i skogen gjør at hjortevilt søker inn mot tettbebyggelse og hager. Det kan være fristende å mate dem.