Ås har størst andel eldre på sykehjem i Follo

Av

Nye tall viser at 113 innbyggere over 80 år fra Ås bor på sykehjem. Dette er en andel som er klart større enn gjennomsnittet.