Gå til sidens hovedinnhold

Fisker for renere vann

Artikkelen er over 9 år gammel

Karpefisken mort skal vekk fra Østensjøvann, som et ledd for å forbedre vannkvaliteten. Dette vil i sin tur ha mye å si for vannkvaliteten i Årungen, som ligger nedstrøms Østensjøvann.

Vannområdet PURA (Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget) står bak initiativet og har fått med seg ekspertise fra Institutt for naturforvaltning ved UMB. I dag lever kvaliteten ikke opp til kravene i EUs vanndirektiv og vannforskriften . Denne uken startet arbeidet med å kartlegge fiskelivet i Østensjøvann, slik at en eventuell utfisking av vannet kan settes i gang.

Mye fisk

Ansvaret for å kartlegge fiskelivet i Østensjøvann har professor Thrond Haugen ved UMB, tatt på seg.

- Det er vannvittig mye mort, mer enn forventet. Vi har også funnet tre andre arter av karpe, og det er karuss, brasme og sørv. Alle sammen dårlige nyheter, da de gjør mye av den samme skaden som mort, forteller Haugen.

Det er satt ut tretten garn, og Haugen og et par studenter har hendene fulle med å fjerne fisken fra garnene, slik at den kan legges på is, og sendes til videre analyse hos UMB.

- Vi vil blant annet se på størrelse og vekt, men mye småfisk går ikke i garnene, og vi vil gå over vannet med ekkolodd for å få et mer eksakt bilde av mengden fisk. Resultatene vil komme fram i en rapport i oktober-november.

Algene skal vekk

- Mort spiser dyreplankton, så formålet er å gi bedre vilkår for dyreplankton ved å fjerne mort. Dyreplankton beiter på planktonalger, og det er disse algene vi vil til livs, forklarer prosjektleder hos PURA, Anita Borge.

Mindre alger vil føre til bedre vannkvalitet, klarere vann, samt mer planteliv rundt og i vannet. Borge forklarer at en eventuell utfisking ville måtte gjentas med jevne mellomrom, og er kun et supplement til de tiltakene som gjøres på land innen landbruk, kommunalt avløp og i spredt bebyggelse.

- Rovfisk som gjedde er med på å bekjempe mort, men slik det er i dag er bestanden av mort for stor til at gjedda greier dette alene. De største gjeddene spiser dessuten sine mindre artsfrender, så disse store gjeddene ønsker vi å fiske opp, slik at de mellomstore gjeddene kan beite på mort i fred.

Interkommunalt samarbeid

Østensjøvann ligger i Ås, men mye av forurensningene til innsjøen kommer via Skibekken fra Ski kommune. Borge påpeker viktigheten av et godt samarbeid mellom kommunene, for å øke vannkvaliteten.

- Fosfor-tilførslene må reduseres, både fra kommunalt avløp, landbruk og spredt bebyggelse. Mindre fosfor vil også virke positivt på Årungen som i dag får halvparten av fosforet fra Østensjøvann. Vi hadde opprinnelig mål for redusering av fosfor satt til 2015, mål som nå er utsatt til 2021.