Så mange flyktninger skal Ås kommune bosette i 2019

Artikkelen er over 1 år gammel

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) anmoder Follo-kommunene om å bosette 135 flyktninger i løpet av 2019. Det er en økning fra i år.