Vedtok gratis SFO-plasser for asylbarn

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Asylbarn får tilbud om gratis SFO-plass og grensen for hvem som får rabatt heves.