Utviklingen i Ås er stikk i strid med landstrenden: Bosettingen på gårder går opp

Av

Antall innbyggere på landbrukseiendommer synker med 20 hver eneste dag i Norge. Men i Ås kommune er det tvert imot vekst.