Aggressiv sjåfør gikk til fullt angrep på politiet – så fant de våpenet han gjemte i skogen